Ceramiczna konsultacja online

170,00

Zapraszam Cię serdecznie na godzinną konsultację, podczas której możesz zapytać mnie o wszelkie ceramiczne kwestie, które Cię nurtują.

BARDZO CHĘTNIE PODZIELĘ SIĘ Z TOBĄ MOIM WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM ORAZ WIEDZĄ, KTÓRA OBEJMUJE MATERIAŁOZNAWSTWO, ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DOBOREM RODZAJU GLINY DO DANEGO PROJEKTU, TEMATYKĘ WSZELKICH ZDOBIEŃ PODSZKLIWNYCH I NASZKLIWNYCH. MOGĘ PODPOWIEDZIEĆ CI  JAK UNIKNĄĆ PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE SZKLIWIENIEM LUB INNYCH NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH BŁĘDÓW ZWIĄZANYCH Z CERAMIKĄ. ZAWSZE CHĘTNIE DZIELĘ SIĘ MOIMI TRIKAMI LUB SPOSOBAMI, KTÓRE UŁATWIAJĄ CERAMICZNĄ PRACĘ.

OCZYWIŚCIE NIE DA SIĘ BYĆ EKSPERTEM OD WSZYSTKIEGO DLATEGO ZAPEWNIAM GWARANCJĘ ZWROTU PIENIĘDZY JEŻELI PODCZAS NASZEJ ROZMOWY OKAŻE SIĘ, ŻE NIE ZNAM ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIA.

SPOTKAMY SIĘ ONLINE (SKYPE LUB ZOOM), CZAS KONSULTACJI TO 60 MINUT.

TERMIN SPOTKAŃ USTALIMY WSPÓLNIE, MOŻLIWE SĄ SPOTKANIA ZARÓWNO W TYGODNIU JAK I W WEEKENDY

SKU: WARSZTATY/KONSULTACJA Kategoria: Tag:
Ilość

Opis

REGULAMIN WARSZTATÓW

Złożenie zamówienia i opłacenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów:

INFORMACJE OGÓLNE:
 1. Organizatorem warsztatów jest firma Magdalena Barcik-Ostrowska KALVA, z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 76/3, NIP: 6751451226.
 2. Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba fizyczna, która dokonana zgłoszenia i opłaci udział w warsztatach, a co za tym idzie zaakceptuje warunki Regulaminu.
 3. Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń oraz uwag osoby prowadzącej warsztaty. Dodatkowo wszyscy warsztatowicze zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu prowadzenia warsztatów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń instruktora.
ZAPISY NA ZAJĘCIA:
 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez zakup warsztatu przez sklep internetowy dostępny na www.trosca.pl w zakładce WARSZTATY
 2. Gwarancją rezerwacji miejsca jest opłacenie udziału.
PŁATNOŚĆ:
 1. Płatności można dokonać poprzez system szybkich płatności (Przelewy24 lub PayPal).
NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA:
 1. Najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować organizatora o nieobecności drogą mailową: kontakt@trosca.pl aby ustalić nowy termin spotkania.
 2. W przypadku drugiego z kolei niestawienia się na zajęciach organizator nie ma obowiązku zwrotu należności za warsztaty.
ODWOŁANIE WARSZTATÓW:
 1. W wyjątkowych sytuacjach losowych uniemożliwiających przeprowadzenie warsztatów (choroba organizatora, awaria techniczna, inne temu podobne) organizator ma prawo do przełożenia lub odwołania warsztatów. Uczestnicy do 5 dni roboczych otrzymają propozycję nowego terminu lub zwrot całej kwoty wpłaconej wcześniej przez uczestników.
UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU:
 1. W trakcie trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac oraz przebieg zajęć. Fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej pracowni. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów. Organizator ma obowiązek upewnić się przed wykonaniem zdjęć czy uczestnicy potwierdzają zgodę na użyczenie wizerunku.
 2. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym organizatora przed wykonaniem zdjęć.
REKLAMACJE:
 1. Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć mailowo na adres: kontakt@trosca.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym organizator niezwłocznie powiadomi uczestnika.
 5. Organizator potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji organizator zawiadamia uczestnika drogą mailową, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

Jestem do Twojej dyspozycji, możesz dopytać o wszystkie szczegóły. Jeśli brakuje Ci informacji na dowolny temat napisz do mnie:
KONTAKT@TROSCA.PL