Kroniki Portowe – warsztaty gościnne 22.01 (sobota, 11:00-13:00)

199,00

MIEJSCE WARSZTATÓW:
KRAKÓW, UL. KALWARYJSKA 76
TERMIN SPOTKANIA:
22 stycznia, 11:00 – 13:00
PROWADZĄCA
Misia – misiura design ceramika
WARSZTATY, na których tęsknota za podróżami spotka się z kreatywnością.
Wyciszysz myśli, skomponujesz i wykonasz swoją własną, niepowtarzalną kronikę portową.
Otrzymasz niezbędne materiały, czyli ceramiczny kafelek który wykonam specjalnie dla Ciebie, szkło, drewno i kawałki ceramiki, które zebrałam na różnych plażach Europy, kiedy podróżowanie było łatwe, łatwiejsze i dostępniejsze.
Dasz odpocząć głowie, wyciszysz się a ja zapewnię Cię bezpieczny port, w którym spotykają się: kreatywność, spokój i radość.
Będą też drobne elementy dekoracyjne wykonane przeze mnie dla Ciebie 🙂
Po warsztatach zabierzesz kronikę do domu i powiesisz ją w ulubionym miejscu a jeśli chcesz na niej umieścić także swój własny skarb, zabierz go na warsztaty i wkomponuj w całość.
Kroniki portowe to dekoracyjny kafel na którym spotyka się to, co wyrzuciło morze, z tym co podpowiada Ci Twoja wyobraźnia.
CZY TE WARSZTATY SĄ DLA CIEBIE?:
TAK! Jeśli lubisz godzinami wpatrywać się w morze, zbierasz drobiazgi wyrzucone na jego brzeg, jeśli lubisz kreatywnie spędzać czas i masz ochotę wykonać własnoręcznie coś niepowtarzalnego, na co z radością będziesz codziennie spoglądać lub co podarujesz bliskiej Ci osobie.

O AUTORCE WARSZTATÓW:
Moja pracownia to stabilny blat na turkusowych nogach. To stutrzydziestolitrowy piec, w którego brzuchu walczą żywioły. To wreszcie kilogramy gliny, która czeka na nasze spotkanie – sam na sam. Hipnotyzuje organicznym zapachem, onieśmiela możliwościami, które kryje w sobie i uczy – uważności, cierpliwości oraz pokory.
Moja pracownia to miejsce, w którym pasja i marzenia nabierają realnych kształtów.
Wypełniona słowami, które zapisuję w glinie, by nie tracić z oczu cudów codzienności, by praktykować radość z małych rzeczy i by szukać równowagi w przyrodzie.
Piszę w glinie, bo wierzę, ŻE DOBRE SŁOWA BUDUJĄ DOBRE ŻYCIE ♥

Przygotuj się na wspaniały, kreatywny, niezapomniany czas!
SKU: WARSZTATY/KRONIKI Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Pamiętaj, że ideą warsztatów jest miłe spędzenie czasu – bez stresu i bez presji, przed przybyciem porzuć rolę perfekcyjnej uczennicy / ucznia!
Niech będzie to dla Ciebie nowe, ciekawe doświadczenie, relaks, dobrze spędzony czas w miłym towarzystwie.

REGULAMIN WARSZTATÓW

REGULAMIN WARSZTATÓW

Złożenie zamówienia i opłacenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów:

INFORMACJE OGÓLNE
 1. Organizatorem warsztatów jest firma Magdalena Barcik-Ostrowska KALVA, z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 76/3, NIP: 6751451226.
 2. Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba fizyczna, która dokonana zgłoszenia i opłaci udział w warsztatach, a co za tym idzie zaakceptuje warunki Regulaminu.
 3. Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń oraz uwag osoby prowadzącej warsztaty. Dodatkowo wszyscy warsztatowicze zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu prowadzenia warsztatów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń instruktora.
ZAPISY NA ZAJĘCIA:
 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez zakup warsztatu przez sklep internetowy dostępny na www.trosca.pl w zakładce WARSZTATY
 2. Gwarancją rezerwacji miejsca jest opłacenie udziału.
PŁATNOŚĆ:
 1. Płatności można dokonać poprzez system szybkich płatności (Przelewy24 lub PayPal).
NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA:
 1. Najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować organizatora o nieobecności drogą mailową: kontakt@trosca.pl aby ustalić nowy termin spotkania.
 2. W przypadku drugiego z kolei niestawienia się na zajęciach organizator nie ma obowiązku zwrotu należności za warsztaty.
ODWOŁANIE WARSZTATÓW:
 1. W wyjątkowych sytuacjach losowych uniemożliwiających przeprowadzenie warsztatów (choroba organizatora, awaria techniczna, inne temu podobne) organizator ma prawo do przełożenia lub odwołania warsztatów. Uczestnicy do 5 dni roboczych otrzymają propozycję nowego terminu lub zwrot całej kwoty wpłaconej wcześniej przez uczestników.
UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU:
 1. W trakcie trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac oraz przebieg zajęć. Fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej pracowni. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów. Organizator ma obowiązek upewnić się przed wykonaniem zdjęć czy uczestnicy potwierdzają zgodę na użyczenie wizerunku.
 2. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym organizatora przed wykonaniem zdjęć.
REKLAMACJE:
 1. Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć mailowo na adres: kontakt@trosca.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym organizator niezwłocznie powiadomi uczestnika.
 5. Organizator potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji organizator zawiadamia uczestnika drogą mailową, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

Jestem do Twojej dyspozycji, możesz dopytać o wszystkie szczegóły. Jeśli brakuje Ci informacji na dowolny temat napisz do mnie:
KONTAKT@TROSCA.PL