Warsztaty szyte na miarę

Zapraszam Cię serdecznie na warsztaty ceramiczne, których program, czas trwania i cenę ustalimy wspólnie.

MARZYSZ O INDYWIDUALNYCH WARSZTATACH? MOŻE MASZ POMYSŁ NA GLINIANY PROJEKT ALE NIE MASZ POJĘCIA JAK GO PRZYGOTOWAĆ? A MOŻE CHCESZ POSZERZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ CERAMICZNĄ O JAKIEŚ KONKRETNE ZAGADNIENIA? JESTEM OTWARTA NA ROZMOWĘ I PRZYGOTOWANIA PROGRAMU ZAJĘĆ SPECJALNIE DLA CIEBIE. DAJ MI ZNAĆ O SWOICH POTRZEBACH, A JA ZAPROPONUJĘ CI WARSZTATY SKROJONE NA TWOJĄ MIARĘ 🙂 CZAS TRWANIA WARSZTATÓW, ILOŚĆ SPOTKAŃ ORAZ KOSZT ZAJĘĆ BĘDZIE ZALEŻNY OD TWOICH POTRZEB I WYMAGAŃ.

SPOTKAMY SIĘ W MOJEJ KAMERALNEJ PRACOWNI (W KRAKOWIE, PRZY ULICY KALWARYJSKIEJ). ZAPEWNIE CI WSZYSTKIE MATERIAŁY, NARZĘDZIA, POSŁUŻĘ CI MOIM DOŚWIADCZENIEM I WIEDZĄ. PRZEKONASZ SIĘ CZY CERAMIKA TO COŚ DLA CIEBIE, ZRELAKSUJESZ SIĘ I SPĘDZISZ TROCHĘ CZASU W TWÓRCZY SPOSÓB.

————————————————-

Pamiętaj, że rozmowa o ewentualnych warsztatach nie jest wiążąca, dopiero po otrzymaniu ode mnie oferty i wyceny zdecydujesz o podjęciu ceramicznego wyzwania i naszym spotkaniu przy glinie.

————————————————-

TERMIN SPOTKAŃ USTALIMY WSPÓLNIE, MOŻLIWE SĄ SPOTKANIA ZARÓWNO W TYGODNIU JAK I W WEEKENDY
POROZMAWIAJMY O WARSZTATCH TYLKO DLA CIEBIE! NAPISZ DO MNIE NA ADRES:

KONTAKT@TROSCA.PL

SKU: WARSZTATY/NA-MIARE Kategoria: Tagi: ,

Opis

REGULAMIN WARSZTATÓW

Złożenie zamówienia i opłacenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów:

INFORMACJE OGÓLNE:
 1. Organizatorem warsztatów jest firma Magdalena Barcik-Ostrowska KALVA, z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 76/3, NIP: 6751451226.
 2. Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba fizyczna, która dokonana zgłoszenia i opłaci udział w warsztatach, a co za tym idzie zaakceptuje warunki Regulaminu.
 3. Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń oraz uwag osoby prowadzącej warsztaty. Dodatkowo wszyscy warsztatowicze zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu prowadzenia warsztatów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń instruktora.
ZAPISY NA ZAJĘCIA:
 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez zakup warsztatu przez sklep internetowy dostępny na www.trosca.pl w zakładce WARSZTATY
 2. Gwarancją rezerwacji miejsca jest opłacenie udziału.
PŁATNOŚĆ:
 1. Płatności można dokonać poprzez system szybkich płatności (Przelewy24 lub PayPal).
NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA:
 1. Najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować organizatora o nieobecności drogą mailową: kontakt@trosca.pl aby ustalić nowy termin spotkania.
 2. W przypadku drugiego z kolei niestawienia się na zajęciach organizator nie ma obowiązku zwrotu należności za warsztaty.
ODWOŁANIE WARSZTATÓW:
 1. W wyjątkowych sytuacjach losowych uniemożliwiających przeprowadzenie warsztatów (choroba organizatora, awaria techniczna, inne temu podobne) organizator ma prawo do przełożenia lub odwołania warsztatów. Uczestnicy do 5 dni roboczych otrzymają propozycję nowego terminu lub zwrot całej kwoty wpłaconej wcześniej przez uczestników.
UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU:
 1. W trakcie trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac oraz przebieg zajęć. Fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej pracowni. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów. Organizator ma obowiązek upewnić się przed wykonaniem zdjęć czy uczestnicy potwierdzają zgodę na użyczenie wizerunku.
 2. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym organizatora przed wykonaniem zdjęć.
REKLAMACJE:
 1. Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć mailowo na adres: kontakt@trosca.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym organizator niezwłocznie powiadomi uczestnika.
 5. Organizator potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji organizator zawiadamia uczestnika drogą mailową, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

Jestem do Twojej dyspozycji, możesz dopytać o wszystkie szczegóły. Jeśli brakuje Ci informacji na dowolny temat napisz do mnie:
KONTAKT@TROSCA.PL