Święta malowane – warsztaty dla DZIECI – 17.12 (sobota, 14:00-15:30)

180,00

WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU 6-14 LAT

W PRZYPADKU MŁODSZEGO UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU Z RODZICEM JAKO OPIEKUNEM I POMOCNIKIEM 🙂 WTEDY DZIECKO PRACUJE NA KOLANACH RODZICA.
MIEJSCE WARSZTATÓW:
KRAKÓW, UL. KALWARYJSKA 76
TERMIN SPOTKANIA:
17 grudnia, 14:00 – 15:30
PROWADZĄCA:
Magda

Zapraszam serdecznie na warsztaty, skierowane do dzieci w wieku (6-14) lat, na których każdy mały twórca stworzy własny świąteczny talerzyk.
Dzieci otrzymają przygotowany przeze mnie talerz do samodzielnego pomalowania farbami podszkliwnymi. Prace zostaną pokryte przezroczystym szkliwem, a następnie wypalone i oddane małym artystom.
WARSZTATY DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH. NIE TRZEBA MIEĆ DOŚWIADCZENIA Z CERAMIKĄ ANI SZCZEGÓLNYCH ZDOLNOŚCI.
SPOTKAMY SIĘ W MOJEJ WARSZTATOWEJ PRZESTRZENI I ULEPIMY WSPÓLNIE COŚ PIĘKNEGO.

CO OTRZYMASZ W RAMACH WARSZTATÓW?
 • 1,5- godzinne warsztaty, na których każde dziecko stworzy swój świąteczny talerzyk
 • moją pomoc i wsparcie na każdym etapie tworzenia
 • wypał prac na wysoką temperaturę – ponad 1230
 • WSZYSTKIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY.
 • RELAKS, RADOŚĆ TWORZENIA, NOWE DOZNANIE, WŁASNORĘCZNIE STWORZONE TALERZYKI, KTÓRE OZDOBIĄ ŚWIĄTECZNY STÓŁ LUB BĘDĄ PIĘKNYM PREZENTEM
 • Wypalony talerzyk, który można używać z jedzeniem i myć w zmywarce
 • Kakałko, herbata, małe słodkości

Na wygląd końcowy ceramiki ma wpływ mnóstwo czynników i nie mogę Ci zagwarantować jak dokładnie będą wyglądać Twoje naczynia, sprawdźmy to wspólnie!
SKU: WARSZTATY/DZIECI Kategoria: Tagi: , ,

3 w magazynie

Znajdziesz go poniżej, w rozwijanej zakładce "REGULAMIN WARSZTATÓW"
Product total
Options total
Grand total
Ilość

Opis

Pamiętaj, że ideą warsztatów jest miłe spędzenie czasu – bez stresu i bez presji.
Niech będzie to dla Ciebie nowe, ciekawe doświadczenie i źródło świetnej zabawy.

REGULAMIN WARSZTATÓW

REGULAMIN WARSZTATÓW

Złożenie zamówienia i opłacenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów:

INFORMACJE OGÓLNE
 1. Organizatorem warsztatów jest firma Magdalena Barcik-Ostrowska KALVA, z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 76/3, NIP: 6751451226.
 2. Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba fizyczna, która dokonana zgłoszenia i opłaci udział w warsztatach, a co za tym idzie zaakceptuje warunki Regulaminu.
 3. Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń oraz uwag osoby prowadzącej warsztaty. Dodatkowo wszyscy warsztatowicze zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu prowadzenia warsztatów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń instruktora.
ZAPISY NA ZAJĘCIA:
 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez zakup warsztatu przez sklep internetowy dostępny na www.trosca.pl w zakładce WARSZTATY
 2. Gwarancją rezerwacji miejsca jest opłacenie udziału.
PŁATNOŚĆ:
 1. Płatności można dokonać poprzez system szybkich płatności (Przelewy24 lub PayPal).
NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA:
 1. Najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować organizatora o nieobecności drogą mailową: kontakt@trosca.pl aby bezkosztowo ustalić nowy termin spotkania.
 2. Jeśli uczestnik odwołuje udział na krócej niż 24 godziny przed spotkaniem lub nie stawi się na zajęciach bez uprzedniej informacji na ten temat wpłata za warsztaty nie podlega zwrotowi. Przy tym uczestnik może ubiegać się o nowy termin spotkania za dodatkową opłatą w wysokości 160 zł.
 3. W przypadku drugiego z kolei niestawienia się na zajęciach organizator nie ma obowiązku zwrotu należności za warsztaty.
ODWOŁANIE WARSZTATÓW:
 1. W wyjątkowych sytuacjach losowych uniemożliwiających przeprowadzenie warsztatów (choroba organizatora, awaria techniczna, inne temu podobne) organizator ma prawo do przełożenia lub odwołania warsztatów. Uczestnicy otrzymają propozycję nowego terminu lub zwrot całej kwoty wpłaconej wcześniej przez uczestników.
UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU:
 1. W trakcie trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac oraz przebieg zajęć. Fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej pracowni. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów. Organizator ma obowiązek upewnić się przed wykonaniem zdjęć czy uczestnicy potwierdzają zgodę na użyczenie wizerunku.
 2. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym organizatora przed wykonaniem zdjęć.
REKLAMACJE:
 1. Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć mailowo na adres: kontakt@trosca.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym organizator niezwłocznie powiadomi uczestnika.
 5. Organizator potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji organizator zawiadamia uczestnika drogą mailową, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

Jestem do Twojej dyspozycji, możesz dopytać o wszystkie szczegóły. Jeśli brakuje Ci informacji na dowolny temat napisz do mnie:
KONTAKT@TROSCA.PL

Zapisz się na listę rezerwową Jeśli tylko zwolni się miejsce na wybranym przez Ciebie terminie warsztatów od razu otrzymasz na ten temat informację